Pretraživanje
Povratak na početnu stranicu
ID Kod: 7035

Čavle građevinski teren uz cestu 4200m2

Opis

Čavle - građevinski teren na lijepoj lokaciji uz cestu. Sva infranstruktura do terena.
Uvjeti gradnje za višestambenu građevinu s više od 3 stana ali ne više od 6 stanova moraju udovoljiti sljedećim
kriterijima:
● Minimalna veličina građevne čestice iznosi 1200 m2.
● Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,3
● Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,0.
● Visina građevine najviše 4 etaže.
● Najveća dopuštena visina građevine je 12,0 m.
● Udaljenost višestambene građevine od ruba građevne čestice iznosi najmanje 5 metara, odnosno ne manje od
pola visine (h/2) građevine.
● Krovišta građevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovišta izvode kao kosa, nagib je između 22o i 25o, a
pokrov može biti od crijepa, kupa kanalica ili drugih postojanih materijala.
● Najmanje 20% građevne čestice mora se urediti zelenilom.
2) Višeobiteljske stambene građevine mogu imati poslovne prostore u nižim etažam
Petra 098429024

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, razgled nekretnine moguć je isključivo uz potpisani Posrednički ugovor koji je uvjet za daljnju suradnju, kao i za naplatu provizije.

Agencija Smart Choice d.o.o. kao ovlašteni posrednik u prometu nekretninama naplaćuje agencijsku proviziju za uslugu posredovanja kod sklapanja Ugovora:

-o kupoprodaji nekretnine (u iznosu od 2-3 % od kupoprodajne cijene)
-o najmu ili zakupu nekretnine (pola do jedne ugovorene mjesečne najamnine - jednokratno)

Pošalji upit

Petra Marijanić
Petra Marijanić
Agent

Karta